Select your language

Strategische Bedrijfshuisvesting

Waarvoor kunt u CRE & MORE inschakelen?

Constateert u dat uw huisvesting niet meer aansluit bij uw organisatiedoelen en vraagt u zich af welke huisvesting uw organisatie dan wél nodig heeft. 
Stelt u verder vast dat een onderzoek niet in uw toch al drukke werkschema past of dat u gewoon professionele ondersteuning nodig heeft om te onderzoeken welke opties er zijn? CRE & More helpt u met het ontwikkelen van huisvestingsscenario’s, het maken van businesscases en opstellen van rapportages/presentaties die leiden tot goedkeuring van uw plannen.

Goede kans dat dit ook leidt tot het aanpassen of opstellen van een huisvestingsstrategie. Ook daarin staat CRE & More achter u om voor u en uw organisatie passende beleidskaders en een huisvestingsproces op te stellen.

Via een advies- of interimopdracht helpt CRE & More de strategische doelen te definiëren die waarde toevoegen aan de bedrijfsresultaten van de onderneming o.a. op de aandachtsgebieden: 

Fit for purpose

Image

Huisvesting die ondersteunend is aan de bedrijfsdoelen. Denk aan: de locatie, soorten vastgoed (kantoren, loodsen, expeditie, productie) en inrichting. Én tevens vastgoed dat bijdraagt aan een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering.

Gezondheid & Wellbeing

Image

Een gezonde, vertrouwde en veilige werkplek die aansluit op moderne vormen van werken zoals, agile, activiteit-gerelateerd en tijd- en plaats onafhankelijk werken. Een plek waar medewerkers met plezier werken en daardoor productiever zijn.

Value for money

Image

Huisvesting die maximaal bijdraagt aan het financiële resultaat. Hetzij door het optimaliseren of voorkomen van kosten, of door het genereren van inkomen met oplossingen voor leegstand.

Duurzaamheid

Image

Minimaal moet er voldaan worden aan wetgeving op dit gebied zoals EPA labels en het EED. Doel is huisvesting en een werkomgeving die afgeleid zijn van de gewenste duurzaamheidsdoelen van de organisatie. Dit is te realiseren door het MVO beleid van de organisatie een pijler te maken van het huisvestingsbeleid.

Big Data en Data visualisatie

Image

Een optimaal ingerichte digitale omgeving die aansluit op de bestaande en de gewenste bedrijfsprocessen, infrastructuur en management informatie systemen. Huisvestingsdata wordt hierbij vastgelegd, omgezet in zinvolle informatie en gevisualiseerd. Beslissen wordt zo makkelijker en gebeurt op basis van feiten.

Imago versterken

Image

Huisvesting en een werkomgeving die passen bij het gewenste imago van de organisatie en bij de verwachtingen van medewerkers en klanten. Dit is te realiseren door de kernactiviteiten, de kernwaarden, de huisstijl en de bedrijfscultuur zichtbaar te maken in de huisvesting.

CRE & MORE wil u graag ondersteunen en inspireren bij uw huisvestingsplannen.

Wilt u onderzoeken hoe ik U kan helpen? 
Vul het contactformulier in en dan neem ik contact met u op. 
Belt u liever? Mijn mobiel nummer is: 06-53806530