Select your language

Op het gebied van Management en Organisatie advies zijn vele aanbieders.

CRE&More onderscheidt zich van anderen door een aantal sterke punten:

  • De bedrijfsbrede en internationale ervaring binnen diverse afdelingen in het bedrijfsleven zoals Finance, Customer Services en Support, Sales, Marketing, Operations, Consulting, Opleidingen, Algemeen management en natuurlijk Corporate Real Estate;
  • Door intense samenwerking met andere (ondersteunende) bedrijfsonderdelen zoals HR, ICT, Legal, Security en M&A;
  • De benadering van een adviestraject waarbij CRE&More een holistische kijk heeft op de strategisch richting van het bedrijf.

Door deze brede ervaring is ook een diep begrip voor elk bedrijfsonderdeel afzonderlijk en hoe ze gezamenlijk het bedrijfsproces en het bedrijfsdoel ondersteunen.

CRE&More onderscheidt zich ook door de aanpak van een advies traject.
Tijdens de informatie fase zal eerst gekeken worden naar wat de status quo is en wat de huidige ideeën zijn ten aanzien van de toekomst.
Daar het zeer waarschijnlijk is dat CRE&More instapt via de Real Estate en/of Facility Management deur, zal hier gestart worden maar er zal altijd gekeken worden naar hoe CRE/FM de strategische bedrijfsdoelen ondersteunt, versterkt en beïnvloed.

In de op maat gemaakte aanbieding zal hier ook ruim aandacht aan worden gegeven opdat de effectiviteit van de opdracht maximaal is.

Tijdens de uitvoering wil CRE&More de aansluiting bij het bedrijfsmanagement beslist voortzetten zodat de uiteindelijke afronding van de opdracht naar tevredenheid is van de gehele organisatie, dat deze door iedereen gedragen wordt en dat deze duidelijke (vooraf gedefiniëerde) winsten oplevert: hetzij in de vorm van lagere kosten, hogere omzet, tevreden medewerkers, betere uitstraling van het vastgoed of een effectievere en efficientere CRE/FM organisatie.

In de evaluatie van de opdracht zullen we uiteraard teruggaan naar de oorspronkelijk gestelde doelen en kijken of we deze hebben kunnen overtreffen.

Kortom een holistische kijk op het complete bedrijf moet leiden tot een optimaal functionerende RE/FM afdeling en een passende huisvestingsoplossing.

Enkele onderdelen die hier aan bijdragen zijn:

Portfolio Management

Maatschappelijk Verantwoord ondernemen in CRE en FM

Merger & Acquisition

Inrichten CRE/FM organisatie

Voorhouden van een spiegel, mentoring

Bepalen samenwerkingsvormen met andere bedrijfsonderdelen als bijvoorbeeld IT, HR, Marketing 

(klik op elk van deze links om meer te lezen of het betreffende onderdeel)