Select your language

Vragen die hierbij aan de orde komen zjin o.a.:

  • Zelf doen versus uitbesteden;
  • Wereldwijd versus Regionaal versus Lokaal management;
  • Gecombineerd CRE/FM management;
  • Plaats in de organisatie en voor-/nadelen van iedere optie:
  • Rappportage lijn naar bijvoorbeeld Finance of Operations.