Portfolio management
  • In beeld brengen huidige portfolio inclusief (huur- en service-) kosten, lease termijnen, break-opties, boeteclausules
  • In beeld brengen van:
    • huidige capaciteit per vestiging;
    • werkelijk gebruik per vestiging;
    • toekomstig gebruik en op basis daarvan aanbevelingen doen tot optimalisatie portfolio
  • Harmonisatie beleid (wereldwijd, regionaal)