Select your language

ENX GR 480px

Met circa 4.500 gedreven medewerkers werkt Enexis Groep elke dag weer aan de stabiliteit en betrouwbaarheid van de energieinfrastructuur en de toekomst van de energie. Zo stimuleert, coördineert, faciliteert en financiert Enexis Groep initiatieven en zet zij haar kennis, kunde en kracht in om de energietransitie vaart te geven. Zo maakt Enexis Groep een duurzame energievoorziening mogelijk.

De afdeling FM & Vastgoed draagt op innovatieve wijze bij aan de doelstellingen en ambities van de organisatie door samen met de interne klant passende en verrassende huisvestings- en mobiliteitsoplossingen te realiseren.
FM is verantwoordelijk voor Facilitaire zaken, mobiliteit en vastgoed. Het is een regie organisatie die samen met partners de gehele organisatie ondersteunt.

In maart 2022 heeft Enexis gevraagd om de Herhuisvesting afdeling Herinzet te begeleiden en advies te geven over de varianten.
De opdracht houdt in: Samen met de eindgebruikers een nieuwe locatie vinden die voldoet aan alle eisen uit het Ruimtelijk, Functioneel en Financieel programma van eisen. Haalbaarheid toetsen, borgen dat het voldoet aan de bedrijfsstandaard, laten maken van schetsontwerpen en verzorgen van rapportages aan de stuurgroep als ook aan de RvB. De opdracht stopt bij het vinden van een geschikte locatie, en het selecteren van en prjectleider die de realisatie gaat begeleiden.

Tussen september 2015 en maart 2021 heb ik de afdeling FM & Vastgoed ondersteund bij hun Lange Termijn Locatie Beleid.
Doordat het bedrijf in 2017 een nieuwe strategie heeft uitgezet heb ik in 2018 voornamelijk meegewerkt aan de herijking van die strategie ter aanscherping van het bestaande huisvestingsbeleid. Dit heeft geresulteerd in een nieuw huisvestingsbeleid genaamd Locatie Beleid 2030.

De uitvoering van de werkzaamheden m.b.t. (her)huisvestingstrajecten worden als programma georganiseerd.

Als programma coördinator legde ik verantwoordelijkheid af aan de programma manager Locatiebeleid, maakte deel uit van het programma team en werkte samen met de programma teamleden en de eindgebruikers.

Binnen deze opdracht was ik verantwoordelijk voor:

  • Organisatie projectfases voor de herhuisvestingprojecten van initiatie tot realisatie;
  • Totstandkoming besluitvormingsdocumenten voor de verschillende herhuisvestingstrajecten;
  • Contracteren van projectleiders, interieurarchitecten, installatieadviseurs, etc. conform beleid van Enexis en (aanbestedings-)wetgeving;
  • Tijdig opleveren van voorgangsrapportages voor de verschillende stakeholders;
  • Project sturing en output bewaking van gedefinieerde realisatie-projecten;
  • Linking-pin tussen stuurgroep(en) en projectteams;
  • Gedelegeerd opdrachtgever naar project medewerkers.