Choose English language

Enexis Groep

ENX GR 480px

Met circa 4.500 gedreven medewerkers werkt Enexis Groep elke dag weer aan de stabiliteit en betrouwbaarheid van de energieinfrastructuur en de toekomst van de energie. Zo stimuleert, coördineert, faciliteert en financiert Enexis Groep initiatieven en zet zij haar kennis, kunde en kracht in om de energietransitie vaart te geven. Zo maakt Enexis Groep een duurzame energievoorziening mogelijk.

De afdeling FM & Vastgoed draagt op innovatieve wijze bij aan de doelstellingen en ambities van de organisatie door samen met de interne klant passende en verrassende huisvestings- en mobiliteitsoplossingen te realiseren.
FM is verantwoordelijk voor Facilitaire zaken, mobiliteit en vastgoed. Het is een regie organisatie die samen met partners de gehele organisatie ondersteunt.

Sinds 2015 ondersteun ik de afdeling FM & Vastgoed bij hun Lange Termijn Locatie Beleid.
Doordat het bedrijf in 2017 een nieuwe strategie heeft uitgezet heb ik in 2018 voornamelijk meegewerkt aan de vertaling van die strategie ter aanscherping van het bestaande huisvestingsbeleid. Dit heeft geresulteerd in een nieuw beleid genaamd Locatie Beleid 2030.

De uitvoering van de werkzaamheden m.b.t. (her)huisvestingstrajecten worden als programma georganiseerd.

Als programma coördinator leg ik verantwoordelijkheid af aan de programma manager Locatiebeleid, maak deel uit van het programma team en werk samen met de programma teamleden en de eindgebruikers.

Binnen deze opdracht ben ik verantwoordelijk voor:

  • Organisatie projectfases voor de herhuisvestingprojecten van initiatie tot realisatie (fasen en sub-fasen- zie tabel hieronder);
  • Totstandkoming besluitvormingsdocumenten voor de verschillende herhuisvestingstrajecten;
  • Contracteren van projectleiders, interieurarchitecten, installatieadviseurs, etc. conform beleid van Enexis en (aanbestedings-)wetgeving;
  • Tijdig opleveren van voorgangsrapportages voor de verschillende stakeholders;
  • Project sturing en output bewaking van gedefinieerde realisatie-projecten;
  • Linking-pin tussen stuurgroep(en) en projectteams

Hieronder een overzicht van de fases en subfases die in het programma gehanteerd worden: 

PROGRAMMA FASES PROGRAMMA SUB FASES
1. Inititatiefase 
a. Kaders & richtlijnen, globaal pve
b. Vastgestelde Scenario's
c. Vastgestelde klantwensen
d. Shortlist o.b.v. marktverkenning
e.  Besluit fasedocument Initiatie
2. Ontwikkelfase 
a. Business Case per scenario
b. Besluitvorming Locatiekeuze
c. Strategisch en aan de markt getoetst Inkoopplan
d. Besluit fasedocument Ontwikkelfase
3. Contractfase 
a. Besluit huur/koop/sale&leaseback etc.
b. Overeengekomen huurcondities
c. Gecontracteerde adviseurs:
c1  - projectmanager
c2  - interieurarchitect
c3  - installatie- en bouwfysisch adviseur
c4  - changemanager X-werken.
d Overall Projectplan Realisatie (casco, interieur, change)
e Besluit fasedocument Contractfase
5. Definitiefase 
a. Definitief Ruimtelijk, Technisch en Functioneel PVE
b. PVE Security
c. PVE ICT
d. Serviceconcept IFM
e.  Plan van aanpak Change werkomgeving
f.  Besluit fasedocument Definitiefase
4. Ontwerpfase 
a. Voorlopig en definitief ontwerp:
a1  - casco (bouwkundig, WTBE, terrein)
a2  - interieur (wandenplan, meubelplan, ICT, beveiliging, fac.dienstverlening)
a3  - change werkomgeving (aanpak, planning)
b. Aanbesteding realisatie Casco en Terrein
c. Aanbesteding realisatie Interieur
5. Realisatiefase 
a. Opgeleverd Casco & Terrein
b. Opgeleverd Inbouwpakket (incl. vaste inrichting)
c. Opgeleverde gebruikersinstallaties (ICT, Security, smart signing)
d. Opgeleverde nieuwe losse inrichting
6. Ingebruiknamefase 
a. Verhuist + herplaatst bestaand meubilair
b. Ingebruikstelling ICT
c. Ingebruikstelling facilitaire dienstverlening
d. Gebruiksinstructie medewerkers incl. dienstverleningsconcept
e.  Feitelijke Ingebruikname door werknemers
7. Herinstaatstellen Huidig kantoor 

 

 

© 2013 - CRE & More
Griffensteijnselaan 66 | 3703AD Zeist | Nederland
Mobiel: 06-53806530 | e-mail:
KvK Utrecht 59306076 | BTW-identificatienummer: NL001363602B95