Select your language

Een van de meest opvallende discussies in 2014 over Corporate Real Estate Management (CREM) ging over het toevoegen van waarde.

Hoe voegt CREM waarde toe aan het totale bedrijfsresultaat?
Menige CRE manager heeft zichzelf/haarzelf deze vraag gesteld en waarschijnlijk is hij/zij ook nog wel in staat geweest om een logische of pragmatische oplossing te geven 
Echter dit zou wel eens minder gestructureerd en minder compleet zijn geweest dan gewenst. En dat is nou juist wat nodig is om de discussie op te starten met het leiderschapsteam en om in staat te zijn dit met hen te bespreken op basis van gelijkheid. 
Er is (academisch) onderzoek geweest door diverse knappe koppen in dit vakgebied. Ik heb onderzoek gebruikt dat in mijn optiek de meest complete set van onderdelen noemde waar CREM waarde kan toevoegen (*). Origineel werden in dit onderzoek 9 onderdelen geneomd en ik heb daar (op basis van eigen ervaring) een tiende onderdeel aan toegevoegd: Implementeren van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Hieronder heb ik de 10 Waardesturende Factoren van CREM weergegeven.
Daar beneden is voor elke factor een slider waar u meer te weten kunt komen over mijn zienswijze over hoe deze factor waarde kan toevoegen aan de CRE afdeling van uw bedrijf en met welke andere afdelingen CREM moet samenwerken. Dit steeds in gedachten hebben is cruciaal om een betekenisvolle samenwerking mogelijk te maken tussen CRE en de bedrijfsleiding en tussen CRE en haar collega afdelingen in de organisatie. Alles gericht op het waarderen van CRE als een intergraal onderdeel van de bedrijfsvoering dat actief, meetbaar en zinnig bijdraagt aan het bedrijfsresultaat. 
10 value drivers

{slider Verbeter Financiën}

control risks Risico's beheersen in CRE met betrekking tot tijd (openingstijden), kosten, gezondheid en veiligheid en het omgaan met veranderend omstandigheden zoals technisch door het toepassen van strikte veiligheids standaarden of juridisch foro korte termijn huurcontracten. Voornamelijk mogelijk gemaakt door huisvestingskeuzes die de flexibiiteit en de verkoopwaarde verhogen, een goed onderbouwde business case of uitbesteding van onderhoud voor een langere periode. 

Voor deze waardesturende factor werkt CRE nauw samen met Financien, juridische zaken en inkoop.

 

{slider Verbeter Productiviteit}

improve productivity Verbeteren van de (arbeids-)productiviteit bijv. door het ondersteunen van de logistiek binnen het primaire proces en korte afstanden tussen bij elkaar horende functies (bijv. verkoop naast marketing). Productiviteit wordt typisch gemeten aan de hand van het resultaat.
Natuurlijk zijn de IT infrastructuur (zoals Wifi) en het gebruik van mobiele apparaten, makkelijk toegang tot bedrijfsmiddelen, minder bureaucratie en  toegangscontrolesystemen mede verantwoordelijk voor het succes van de factor.

Voor deze waardesturende factor werkt CRE nauw samen met de bedrijfsleiding, Personeelszaken, IT, Financien en inkoop

{slider Vergroot Gebruikerstevredenheid}

increase user satisfaction Vergroten van de gebruikerstevredenheid door het sturen op een functionele, comfortable en plezierige werkomgeving, rekening houdend met gebruikers wensen en voorkeuren, een veilige omgeving, een aantrekkelijke werkomgeving, aanvullnde diensten (zoals bijv. stomerij) 
Deze factor beinvloedt zowel de interne (medewerker) als de externe klant (bezoeker, partner, aannemers).
Tevreden medewerkers zijn productieve medewerkers.

Voor deze waardesturende factor werkt CRE nauw samen met de Bedrijfsleiding, Personeelszaken en Inkoop.

{slider Vergroot Innovaties}

increase innovation Het stimuleren van innovaties die het bedrijfsproces verbeteren, bijv. het maken van formele en informale vergaderruimtes om ideeen uit te wisselen.
Deze factor heeft een bijpassend real estate beleid nodig. Innovatie heeft individuele en team creativiteit nodig. Creatief denken kan gefaciliteerd worden door gelegenheid te bieden voor ontspanning en voor concentratie en voor werkplekken die het uitwisselen van kennis ondersteunen en plekken die nieuwe ideeen stimuleren.

Voor deze waardesturende factor werkt CRE nauw samen met de Bedrijfsleiding, Marketing en Business Development.

{slider Verlaag Kosten}

reduce costs Verminderen van huisvestings kosten gedurende de levensduur (investerings kosten, operationele kosten) door te sturen op efficient ruimte gebruik en slim design
Hierbij is het gebruikelijk geworden dat een huisvestingsbeslissing wordt gebaseerd op een solide business case.
Kosten kunnen worden verminderd door bijvoorbeeld nieuwe soorten contracten zoals DBFMO (Design-Build-Finance-Maintain-Operate), strikte huisvestingsbudgettering, ruimte verminderen door gedeelde werkplekken en invoering tijd- en plaats onafhankelijk werken, uitbreiden van openingstijden en duurzame maatregelen die als doel hebben het energieverbruik te verminderen. 

Voor deze waardesturende factor werkt CRE nauw samen met de bedrijfsleiding, Personeelszaken, IT, Financien en inkoop.

{slider Risico’s Beheersen}

control risks Risico's beheersen in CRE met betrekking tot tijd (openingstijden), kosten, gezondheid en veiligheid en het omgaan met veranderend omstandigheden zoals technisch door het toepassen van strikte veiligheids standaarden of juridisch foro korte termijn huurcontracten. Voornamelijk mogelijk gemaakt door huisvestingskeuzes die de flexibiiteit en de verkoopwaarde verhogen, een goed onderbouwde business case of uitbesteding van onderhoud voor een langere periode. 

Voor deze waardesturende factor werkt CRE nauw samen met Financien, juridische zaken en inkoop.

 

{slider Ondersteun het Bedrijfsimago}

support image Ondersteunen van een positief bedrijfsimago o.a. door een goede algemene aanblik van het gebouw en een passende gebouw indeling.
Pas principes toe van imagineering om de bedrijfswaardes te laten zien door het hele pand. Het hebben van een zichtbaar concept en een consistente huisstijl versterken het gevoel erbij te horen en maakt bij alle medewerkers, bezoekers en voorbijgangers duidelijk waar de organisatie voor staat.

Voor deze waardesturende factor werkt CRE nauw samen met Marketing en Inkoop

{slider Implementeer Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen}

 implement csr Implementeer Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) in Real Estate door het vertalen van de bedrijfs MVO doelen naar de CRE afdeling. Met betreking tot Duurzaamheid, de circulaire econimie, geven omde samenleving waar we in leven en werken, teruggeven an deze samenleving, tonen dat het de organisatie niet alleen maar gaat om winst maken maar dat ze geeft om het hele ecosysteem zoals klanten, partners, leveranciers en medewerkers.

Onderdelen die direct in gedachten komen voor de CRE managers om aan te aanpakken zijn:
 • Recyclien van afval, water (grijs water) papier enz.
 • Gebruik groene electriciteit (gegenereerd door wind, water, bio-brandstof of zonne energie) 
 • Geef overtallige materialen aan goede doelen of vrijwilligers organisaties 
 • Gebruik inrichting en inrichtingscomponenten die zijn gemaakt van gerecycelde materialen 
 • Vestig in duurzame gebouwen; Energie zuinig/Energie neutraal/CO2 neutraal en gebouwd met materialen en technieken die omgevingsvriendelijk zijn;
 • In plaats van nieuwe gebouwen huren/leasen, schakel om naar duurzaam herontwikkelde bestaande bouw;
 • Koop/huur kantoren die makkelijk bereikbaar zijn met openbaar vervoer om CO2-uitstoot van (forensen) auto's te verminderen.
 • Overweeg om kantoren te kopen/huren in gebieden met winkels en services ter ondersteuning van Het Nieuwe Werken: de medewerkers kunnen dan makkelijk werk en prive combineren (bijv. tijdens de lunch even naar de supermarkt of de stomerij lopen)
 • Voer lokaal gemeenschapsdiensten uit met het RE/FM team
 • Ondersteun dat mensen sociaal relevante functies vervullen naast hun werk, gemeenschaps diensten;
 • Bij het aannemen van nieuwe mensen overwegen om gehandicapten aan te nemen;
 • Geef iets terug aan goede doelen (in geld, goederen of tijd);

Voor deze waardesturende factor werkt CRE nauw samen met de CEO, Juridische zaken en Marketing

{slider Verbeter Flexibiliteit}

 improve flexibility Verbeteren van de flexibiliteit om toekomstige ruimtelijke, technische, organisatorische of juridische aanpassingen te kunnen doen,  bijv. door standaardisatie, eenvoudige opties om het pand uit te breiden of makkelijk te kunnen aanpassen aan een andere bestemming.  (*)
Denk aan zaken als geen vaste scheidingswanden gebruien maar in plaats daarvan meer werken met flexibele wanden en/of schermen of zelfs open ruimtes. Bij het inrichten van een ruimte dit al doen met het oog op flexibilitiet waardor eneorme kosten voor kleine wijzigingen in de lay-out worden vermeden.

Voor deze waardesturende factor werkt CRE nauw samen met de Bedrijfsleiding, Juridische zaken en Inkoop

{slider Verbeter de Bedrijfscultuur}

improve corporate culture Ondersteun (verandering in) de bedrijfscultuur bijv. door het delen van wekplekken om sociale interactie te steunen.
Real Estate managers proberen dit te doen door een opener omgeving, informele vergaderplekken, delen van faciliteiten, delen van bureaus met als doel het verbeteren van de communicatie en om ander gedrag of andere attitudes onderwerp van een open discussie te maken. Een andere optie is om een front office (=klantengebied) - back office te maken ieder met z'n eigen atmosfeer. 

Voor deze waardesturende factor werkt CRE nauw samen met Personeelszaken en Marketing.

{/sliders}

(*) Bron: Van der Voordt, D.J.M., Van der Zwart, J. (2011), Value-Based design and management of Hospital Buildings. Conference paper MISBE, Management and Innovation for a Sustainable Built Environment, Amsterdam, 20-23 June 2011

 

Een van de meest opvallende discussies in 2014 over Corporate Real Estate Management (CREM) ging over het toevoegen van waarde. Hoe voegt CREM waarde toe aan het totale bedrijfsresultaat? Menige CRE manager heeft zichzelf/haarzelf deze vraag gesteld en waarschijnlijk is hij/zij ook nog wel in staat geweest om een logische of pragmatische oplossing te geven Echter dit zou wel eens minder gestructureerd en minder compleet zijn geweest dan gewenst. En dat is nou juist wat nodig is om de discussie op te starten met het leiderschapsteam en om in staat te zijn dit met hen te bespreken op basis van gelijkheid. Er is (academisch) onderzoek geweest door diverse knappe koppen in dit vakgebied. Ik heb onderzoek gebruikt dat in mijn optiek de meest complete set van onderdelen noemde waar CREM waarde kan toevoegen (*). Origineel werden in dit onderzoek 9 onderdelen geneomd en ik heb daar (op basis van eigen ervaring) een tiende onderdeel aan toegevoegd: Implementeren van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Hieronder heb ik de  10 Waardesturende Factoren van CREM  weergegeven.Daar beneden is voor elke factor een slider waar u meer te weten kunt komen over mijn zienswijze over hoe deze factor waarde kan toevoegen aan de CRE afdeling van uw bedrijf en met welke andere afdelingen CREM moet samenwerken. Dit steeds in gedachten hebben is cruciaal om een betekenisvolle samenwerking mogelijk te maken tussen CRE en de bedrijfsleiding en tussen CRE en haar collega afdelingen in de organisatie. Alles gericht op het waarderen van CRE als een intergraal onderdeel van de bedrijfsvoering dat actief, meetbaar en zinnig bijdraagt aan het bedrijfsresultaat.  1 - Verbeter Financiën Risico's beheersen in CRE met betrekking tot tijd (openingstijden), kosten, gezondheid en veiligheid en het omgaan met veranderend omstandigheden zoals technisch door het toepassen van strikte veiligheids standaarden of juridisch foro korte termijn huurcontracten. Voornamelijk mogelijk gemaakt door huisvestingskeuzes die de flexibiiteit en de verkoopwaarde verhogen, een goed onderbouwde business case of uitbesteding van onderhoud voor een langere periode.  Voor deze waardesturende factor werkt CRE nauw samen met Financien, juridische zaken en inkoop.   2- Verbeter Productiviteit Verbeteren van de (arbeids-)productiviteit bijv. door het ondersteunen van de logistiek binnen het primaire proces en korte afstanden tussen bij elkaar horende functies (bijv. verkoop naast marketing). Productiviteit wordt typisch gemeten aan de hand van het resultaat.Natuurlijk zijn de IT infrastructuur (zoals Wifi) en het gebruik van mobiele apparaten, makkelijk toegang tot bedrijfsmiddelen, minder bureaucratie en  toegangscontrolesystemen mede verantwoordelijk voor het succes van de factor. Voor deze waardesturende factor werkt CRE nauw samen met de bedrijfsleiding, Personeelszaken, IT, Financien en inkoop 3 - Vergroot Gebruikerstevredenheid Vergroten van de gebruikerstevredenheid door het sturen op een functionele, comfortable en plezierige werkomgeving, rekening houdend met gebruikers wensen en voorkeuren, een veilige omgeving, een aantrekkelijke werkomgeving, aanvullnde diensten (zoals bijv. stomerij) Deze factor beinvloedt zowel de interne (medewerker) als de externe klant (bezoeker, partner, aannemers).Tevreden medewerkers zijn productieve medewerkers. Voor deze waardesturende factor werkt CRE nauw samen met de Bedrijfsleiding, Personeelszaken en Inkoop. 4 - Vergroot Innovaties Het stimuleren van innovaties die het bedrijfsproces verbeteren, bijv. het maken van formele en informale vergaderruimtes om ideeen uit te wisselen. Deze factor heeft een bijpassend real estate beleid nodig. Innovatie heeft individuele en team creativiteit nodig. Creatief denken kan gefaciliteerd worden door gelegenheid te bieden voor ontspanning en voor concentratie en voor werkplekken die het uitwisselen van kennis ondersteunen en plekken die nieuwe ideeen stimuleren. Voor deze waardesturende factor werkt CRE nauw samen met de Bedrijfsleiding, Marketing en Business Development. 5 - Verlaag Kosten Verminderen van huisvestings kosten gedurende de levensduur (investerings kosten, operationele kosten) door te sturen op efficient ruimte gebruik en slim designHierbij is het gebruikelijk geworden dat een huisvestingsbeslissing wordt gebaseerd op een solide business case. Kosten kunnen worden verminderd door bijvoorbeeld nieuwe soorten contracten zoals DBFMO (Design-Build-Finance-Maintain-Operate), strikte huisvestingsbudgettering, ruimte verminderen door gedeelde werkplekken en invoering tijd- en plaats onafhankelijk werken, uitbreiden van openingstijden en duurzame maatregelen die als doel hebben het energieverbruik te verminderen.  Voor deze waardesturende factor werkt CRE nauw samen met de bedrijfsleiding, Personeelszaken, IT, Financien en inkoop. 6 - Risico’s Beheersen Risico's beheersen in CRE met betrekking tot tijd (openingstijden), kosten, gezondheid en veiligheid en het omgaan met veranderend omstandigheden zoals technisch door het toepassen van strikte veiligheids standaarden of juridisch foro korte termijn huurcontracten. Voornamelijk mogelijk gemaakt door huisvestingskeuzes die de flexibiiteit en de verkoopwaarde verhogen, een goed onderbouwde business case of uitbesteding van onderhoud voor een langere periode.  Voor deze waardesturende factor werkt CRE nauw samen met Financien, juridische zaken en inkoop. 7 - Ondersteun het Bedrijfsimago Ondersteunen van een positief bedrijfsimago o.a. door een goede algemene aanblik van het gebouw en een passende gebouw indeling.Pas principes toe van imagineering om de bedrijfswaardes te laten zien door het hele pand. Het hebben van een zichtbaar concept en een consistente huisstijl versterken het gevoel erbij te horen en maakt bij alle medewerkers, bezoekers en voorbijgangers duidelijk waar de organisatie voor staat. Voor deze waardesturende factor werkt CRE nauw samen met Marketing en Inkoop 8 - Implementeer Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Implementeer Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) in Real Estate door het vertalen van de bedrijfs MVO doelen naar de CRE afdeling. Met betreking tot Duurzaamheid, de circulaire econimie, geven omde samenleving waar we in leven en werken, teruggeven an deze samenleving, tonen dat het de organisatie niet alleen maar gaat om winst maken maar dat ze geeft om het hele ecosysteem zoals klanten, partners, leveranciers en medewerkers. Onderdelen die direct in gedachten komen voor de CRE managers om aan te aanpakken zijn: Recyclien van afval, water (grijs water) papier enz. Gebruik groene electriciteit (gegenereerd door wind, water, bio-brandstof of zonne energie)  Geef overtallige materialen aan goede doelen of vrijwilligers organisaties  Gebruik inrichting en inrichtingscomponenten die zijn gemaakt van gerecycelde materialen  Vestig in duurzame gebouwen; Energie zuinig/Energie neutraal/CO2 neutraal en gebouwd met materialen en technieken die omgevingsvriendelijk zijn; In plaats van nieuwe gebouwen huren/leasen, schakel om naar duurzaam herontwikkelde bestaande bouw; Koop/huur kantoren die makkelijk bereikbaar zijn met openbaar vervoer om CO2-uitstoot van (forensen) auto's te verminderen. Overweeg om kantoren te kopen/huren in gebieden met winkels en services ter ondersteuning van Het Nieuwe Werken: de medewerkers kunnen dan makkelijk werk en prive combineren (bijv. tijdens de lunch even naar de supermarkt of de stomerij lopen) Voer lokaal gemeenschapsdiensten uit met het RE/FM team Ondersteun dat mensen sociaal relevante functies vervullen naast hun werk, gemeenschaps diensten; Bij het aannemen van nieuwe mensen overwegen om gehandicapten aan te nemen; Geef iets terug aan goede doelen (in geld, goederen of tijd); Voor deze waardesturende factor werkt CRE nauw samen met de CEO, Juridische zaken en Marketing 9 - Verbeter Flexibiliteit Verbeteren van de flexibiliteit om toekomstige ruimtelijke, technische, organisatorische of juridische aanpassingen te kunnen doen,  bijv. door standaardisatie, eenvoudige opties om het pand uit te breiden of makkelijk te kunnen aanpassen aan een andere bestemming.  (*)Denk aan zaken als geen vaste scheidingswanden gebruien maar in plaats daarvan meer werken met flexibele wanden en/of schermen of zelfs open ruimtes. Bij het inrichten van een ruimte dit al doen met het oog op flexibilitiet waardor eneorme kosten voor kleine wijzigingen in de lay-out worden vermeden. Voor deze waardesturende factor werkt CRE nauw samen met de Bedrijfsleiding, Juridische zaken en Inkoop 10 - Verbeter de Bedrijfscultuur Ondersteun (verandering in) de bedrijfscultuur bijv. door het delen van wekplekken om sociale interactie te steunen.Real Estate managers proberen dit te doen door een opener omgeving, informele vergaderplekken, delen van faciliteiten, delen van bureaus met als doel het verbeteren van de communicatie en om ander gedrag of andere attitudes onderwerp van een open discussie te maken. Een andere optie is om een front office (=klantengebied) - back office te maken ieder met z'n eigen atmosfeer.  Voor deze waardesturende factor werkt CRE nauw samen met Personeelszaken en Marketing. (*) Bron: Van der Voordt, D.J.M., Van der Zwart, J. (2011), Value-Based design and management of Hospital Buildings. Conference paper MISBE, Management and Innovation for a Sustainable Built Environment, Amsterdam, 20-23 June 2011