Select your language

De rol van de Corporate Real Estate Manager is de laatste jaren enorm veranderd.
Traditioneel was de rol van de CRE manager het vinden van faciliteiten gebaseerd op een set van specificaties die gedicteerd werden door het bedrijf, vervolgens de beste prijs onderhandelen en dan het gebouw weer afstoten als het bedrijf het niet langer meer nodig had. Dus een operationele, reactieve, transactie georiënteerde functie.

Al in 1993 voorspelde Michael Joroff in zijn onderzoeksrapport "Strategic Management of the 5th. resource: Corporate Real Estate" dat de rol van de CRE manager tot het jaar 2000 zou evolueren in vijf stadia:

 1. Taskmaster
  • Functie: Kosten efficiënte faciliteiten inkopen;
 2. Controller
  • Functie: Standaardiseren ruimte behoeften en zodoende huisvestingskosten minimaliseren;
 3. Dealmaker
  • Functie: Creatieve ruimte behoeften, probleem oplossend en onderhandelen mb.t. specifieke bezittingen;
 4. Intrapreneur
  • Functie: Facilitair services leveren als een concurrerende dienstverlener;
 5. Business strategist
  • Functie: Integreren van personeelsbestand, werkplek en technologische trends in een bedrijfsstrategie.

Het lijkt erop dat we zo'n 15 jaar langer nodig hadden om stadium 5 te bereiken en zelfs nu is dat nog afhankelijk van de volwassenheid van de organisatie en/of de CRE manager.

In de loop der jaren is de rol aanzienlijk veranderd en geëvolueerd naar een veel meer strategische, proactieve functie die het bedrijfsbelang en de bedrijfsstrategie vertaalt naar passende huisvestingsoplossingen.

Een van de belangrijkste voorwaarden voor deze wijziging is het feit dat het hoger management ging inzien dat er met de invoering van CREM, geld te besparen dan wel te verdienen viel. Hierdoor kreeg CREM grotere aandacht en de CRE managers' rol werd strategischer van aard. Daarnaast spelen de veel complexere omgeving, de veranderde wetgeving, de technologische ontwikkelingen en de veranderende manier van werken een belangrijke rol. Al deze ontwikkelingen vragen om een gewijzigd profiel van de functie en dus ook van de functionaris.

Anno 2015 is daar in belangrijke mate aan toegevoegd een verantwoordelijkheid voor duurzaamheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen EN het gebruik van informatie technologie.

Dat laatste aspect is m.i. nu nog onderbelicht maar dat is niet terecht en zelfs ongewenst!
Want er komt nogal wat op de moderne CRE manager af met betrekking tot IT.

Een (vast niet complete) opsomming van IT gerelateerde zaken waar de CRE manager kennis van moet hebben en niet alleen dat, maar waar CRE actief mee moet werken of zelfs moet beheren.

 • Invoering van geautomatiseerde systemen als een Integrated Workplace Management System (IWMS)
 • Building Information Model (BIM) systemen voor FM
 • Big Data en Business Analytics;
 • Collaboratie en gebruik van de Cloud;
 • Gebruik van Mobiele apparaten (Smartphones, tablets etc) op de werkplek;
 • BYOD (Bring your own device);
 • Complexe IT infrastructuur in de werkomgeving;
 • Een reeks van verplichte rapportages (bijv. financiële/Sarbanes Oxley/IFRS/CO2/MVO);
 • Elektronische toegangscontrole systemen;
 • Invoering van tijd- en plaats onafhankelijk werken.

Uiteraard werkt Corporate Real Estate hierbij nauw samen met de ICT afdeling.
Maar dat kan alleen als de CRE manager IT-savvy is.
Dat betekent dat hij/zij allereerst bekend moet zijn met de bovengenoemde zaken, kennis heeft van hoe elk daarvan past binnen de eigen bedrijfsvoering, welke voordelen de diverse opties binnen een specifieke IT toepassing hebben, waar de scheidslijn ligt tussen IT en CRE verantwoordelijkheden, welke termen door IT gebruikt worden en wat deze betekenen en tenslotte hoe het IT planningsproces verloopt plus waar en hoe dit beïnvloed kan worden.

Daarnaast moet de CRE manager ook nog kunnen inschatten wat de consequenties zijn voor de effectiviteit en efficiency van de werknemers, hoe bepaalde keuzes de werknemerstevredenheid kunnen beïnvloeden, óf en welke milieu gevolgen er zijn, wat het betekent voor het imago van een bedrijf en haar vastgoed en uiteindelijk wat de initiële investeringen zijn maar ook wat de (wijziging in) Total Cost of Ownership naar verwachting zal zijn.

Ik zou me dan ook een uitbreiding van Joroff's stadia kunnen voorstellen naar:

6.  Strategic leader

 • Functie: Corporate Real Estate leiden als een algemeen directeur met gedeelde verantwoordelijkheid voor: de bedrijfsresultaten; de inzet van bedrijfsbrede en afdelingsoverstijgende technologieën en het imago van de onderneming bij zowel interne als externe klanten.

Dus beste CRE Manager, als u na het lezen van bovenstaande uw wenkbrauwen ophaalt van verbazing, uw hoofd voelt tollen van de hoeveelheid informatie, een aanval van benauwdheid krijgt bij de gedachte dat u dit alles OOK nog moet kunnen doen of als u gestimuleerd wordt door deze aanvullende uitdaging...... weet dan dat ik u hier graag bij wil helpen.

logo cre more 200

CRE & More
Jos Teunissen, onafhankelijk adviseur Corporate Real Estate
Email:
Telef.: 030-6985257
Mobiel: 06-53806530
Internet: www.cre-and-more.com