Select your language

Interim Management kan een strategische keus zijn van een organisatie waarbij tijdens een organisatie veranderingsproces gebruik gemaakt wordt van tijdelijke (verander-)managers.
Deze tijdelijke managers kunnen uit de eigen organisatie komen of extern worden ingehuurd.

Het voordeel van externen is drieledig:

  1. Een externe kracht weet heel duidelijk dat het werk in die functie tijdelijk is en dus stopt, terwijl er bij interne interimmers mogelijk verwachtingen ontstaan over permanent management;
  2. Het is waarschijnlijker dat interim managers open staan voor de geplande veranderingen terwijl interne interrimmers mogelijk proberen de status quo te behouden omdat dit beter is voor hun 'normale' positie in het bedrijf;
  3. Iemand die van buiten de eigen organisatie komt brengt ook veel nieuwe kennis, ervaring en ideeën mee die direct toegepast kunnen worden in het verander proces.

Een verander manager kan als taak hebben het verander proces te leiden.
Maar een verander manager kan ook de opdracht krijgen als onderdeel van het veranderproces een nieuwe afdeling op te zetten en zodra deze 'draait' hiervoor een permanente manager te helpen zoeken en aan deze nieuwe manager over te dragen.

Interim Management kan ook een tijdelijke opvang zijn vanwege langdurige afwezigheid van de interne manager (bijvoorbeeld door ziekte of een tijdelijke andere opdracht elders in het bedrijf).

In dat geval moet de interim manager beseffen dat hij/zij zogezegd "de winkel" draaiend houdt. 

Welke vorm van interim management u ook nodig heeft, CRE&More kan en wil u hierbij graag ondersteunen.
De rol van CRE&More in een huisvestigingsverandertraject kan bijvoorbeeld als volgt ingevuld worden:
In samenspraak met HR en afdelingshoofden, de medewerkers begeleiden EN betrekken bij alle wijzigingen in huisvesting

  • Andere werk locatie
  • Andere werkplekconcepten zoals bijvoorbeeld invoering desk-sharing of werken in een open kantooromgeving
  • Interne verhuizing
  • Communicatie zoals bijeenkomsten, nieuwsbrieven verzorgen

Omdat iedere situatie weer anders is zal de uiteindelijk verwachting die u heeft van CRE&More ook verschillen. We bepalen graag in samenspraak de juiste aanpak.